fredag 4. januar 2013

Plutselig høre noen åpne en dør av Trude Marstein

Bildet er hentet fra oktober.no
Trude Marsteins bok fra 2000 problematiserer morsrollen. Hovedpersonen er en ung mor i tjueårene.
Hun er student og skriver på hovedfagsoppgaven sin. Datteren Sara er fire år. Moren vil gjerne være en god mor, hun vil ikke at Sara skal få traumer, bli uselvstendig, gå inn i en uheldig jenterolle. Moren tenker veldig mye på på hvordan hun bør være ovenfor datteren slik at dette ikke skal skje, men klarer ikke å gjennomføre det i praksis. Det er faktisk ganske forferdelig hvordan hun bryter datteren ned. Sara er en naturlig og harmonisk unge, men måten moren behandler henne på gjentatte ganger gjør henne usikker og engstelig. Moren handler helt ulogisk og impulsivt på en veldig uheldig måte overfor Sara. Hun lar seg rive med av humørsvingninger og raseriutbrudd.

Boken tematiserer kvinners behov for frigjøring av vante kjønnsroller, men også egoisme og selvsentrerthet. Saras mor tar høyere utdannelse, hun har mange menn, hun vil ta seg godt ut og vil også være en perfekt mor. Men hun klarer det ikke, hun er altfor opptatt av kontroll på alle mulige måter, hun er også  utrolig kritisk til seg selv og alle rundt seg. Hun tenker blant annet at mange følelser og situasjoner er klisjefylte og vil ungå å sette seg selv i slike situasjoner, men unngår dermed ofte å reagere naturlig og avslappet i møte med både datteren og partnere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar