mandag 2. februar 2015

Klokkemakeren av Gert Nygårdshaug

Er tiden menneskeskapt? Nøkkelmakeren er historien om en liten landsby som i løpet av en natt, mister kontakt med den tiden omverdenen forholder seg til. 
 "Nøkkelmakeren - roman" av Gert Nygårdshaug
Hentet fra: www.cappelendamm.no
Melkinor Mussenden, (også kalt Melk eller Melkinor) er en pensjonert urmaker med 49 veggur på veggen som alle slår i en spesiell rekkefølge. Mussendends sørste interesse er å justere og observere hvordan disse klokkene slår i takt og utakt. Derfor blir han opprørt den dagen rekkefølgen på hvordan klokkene slår endres, og begynner og slå og stoppe til alle døgnets tider.

Flere merkelige ting begynner å skje i den lille landsbyen handlingen er satt i. En nøkkelmaker som forteller at han har kjempet mot drager flytter inn i landsbyen, til beboernes store glede. De har god bruk for en nøkkelmaker! Mussenden begynner å få merkelige syn, som ikke stemmer overens med virkeligheten og et stort, svart hull har slukt landsbyens kirke.Til slutt forstår innbyggerne at tiden rett og slett påvirkes og forstyrres av disse hendelsene. Etter hvert begynner alle i landsbyen å følge sin egen individuelle tidsrytme, uavhengig av alle andre i landsbyen. På denne måten må Herr Mussenden liste seg rundt med lommelykt, samtidig som at det er lys dag for konen Mathilde.

Hullet, som etter hvert større og større, synes å utvide tidsgapet mellom menneskene i byen for hver dag som går. Til slutt ligger beboerne flere måneder fra hverandre i tid og alle lever i sin egen "tidsrytme." Dette begynner å bli kritisk når enkelte landsbyboere viser seg å ligge mye lenger frem i tid, mens andre går til sengs og sover i en uke. Til slutt begynner innbyggerne å føle seg isolert fra hverandre i det enorme tidsgapet, og det er Herr Mussenden som må finne en løsning på galskapen.

Klokkemakeren presenterer samfunns- og miljøspørsmål for oss og rommer tematikk innen samfunnskritikk og almenfilosofiske problemstillinger. Boken presenterer temaene slik at de henger sammen. Vi har tiden som går ut av sin vante "linje." I tillegg har miljø og landbrukspolitikk fått en sentral plass i boken. Det er en forstående krig med nabolandet på grunn av nettopp dette. Kornproduksjon eller storfehold? synes hele tiden å være spørsmålet, og de miljøpolitiske undertonene forsterkes av militærets inngripen i den lille byen.


Dette er den første boken jeg har lest av Nygårdshaug. Nøkkelmakeren skapte en gryende interesse hos meg og jeg kommer nok til å lese flere bøker av denne forfatteren. Siden boken tar for seg et så kompleks tema som tid, kan man fort bli noe forvirret når menneskene eksisterer i flere "tidslag," men samtidig kan kommunisere med hverandre. Replikkene er skrevet på en spesiell måte som det tok meg litt tid å bli vant til. Det er svært få punktum, men masse komma og semikolon i boken.Jeg ser for meg at han har brukt tegnsettingen som et virkemiddel. Tiden er konsekvent skrevet med stor T, antagelig fordi den har så stor betydning i boken. På den andre siden blir jeg veldig fort glad i Mussenden, kona hans og de andre karakterene i den lille landsbyen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar