tirsdag 1. desember 2015

Historien om enten Jørn eller Torgeir Bråten

Bildet er hentet fra www.tiden.no

I denne boken gjør du som leser aktive valg underveis. Det første valget kommer allerede på side 9, Mynt bla til side 35, Kron bla til side 17. Når du er ferdig med en historie kan du gå et eller flere valg tilbake for å se hvordan historien utspiller seg når du gjør andre valg. Jeg husker godt denne typen bøker fra jeg var barn og jeg syns det var veldig facinerende. Og det er fremdeles facinerende!

Flere av de forskjellige livsløpene til Jørn og Torgeir får store konsekvenser for det norske samfunnet. I noen av historiene tar det rett og slett av, og det blir veldig morsomt. Jørn/Torgeir har spesielle evner som utvikler seg ulikt i de forskjellige historiene. Mulige yrkesveier er blant annet biolog eller astronom. 

Kjærlighetslivet til Jørn/Torgeir utvikler seg også svært forskjellige i de ulike historiene. Men det er skjelden problemfritt. Vår venn har til dels store problemer med å nærme seg og forholde seg til det motsatte kjønn. Familielivet byr også på utfordringer for hovedpersonen, selv om det i noen av historiene er ganske hyggelig. Faren og bestefaren er de to viktigste støttespillerne, men støtten er litt så som så i noen av historiene.

Boka er morsom og absurd og språket er godt. En herlig bok! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar