tirsdag 18. desember 2012

Leve posthornet av Vigdis Hjorth

Bildet er hentet fra cappelendamm.no
Leve posthornet er Vigdis Hjorths siste roman.

Hovedpersonen er kommunikasjonsrådgiveren Ellinor som jobber i et lite firma sammen med to andre. Hun opplever jobben, seg selv og verden generelt som meningsløs i mange henseender. Hun tenker en ting, men sier noe annet. Vigdis Hjort får fram ubehaget ved å føle at man ikke er på rett sted til rett tid, at man ikke er helt på plass i seg selv. Det syns jeg hun beskiver riktig bra.

En av medarbeiderne i firmaet begår selvmord, og man får følelsen av at også han har kjent på meningsløsheten og tomheten i det de jobber med. De skal løse andres problemer, men kjenner at de egentlig ikke har svarene andre har behov for.

Ellinor må invovere seg i en viktig sak for Posten, nemmelig innføringen av EUs siste postdirektiv. De ansatte kan komme til å få sine arbeidsforhold forverret dersom det blir innført, og de vil ha hjelp til å forhindre at det blir vedtatt. Her kommer hun i kontakt med grasrota i postvesenet, og dette setter i gang nye tanker om autensitet, hvordan komme i kontakt med seg selv, hvordan se sammenhenger og mening i livet. Dette høres veldig filosofisk ut, og kanskje er det ment slik fra forfatterens side? Hjort presenterer noen varme og fine fortellinger fra postens mangslukne historie. Kontrasten mellom de mer jordnære postbudene til hennes eget vinglete liv er slående.

Romanen er nominert til Ungdommens kritikerpris 2012

onsdag 5. desember 2012

Å vandre rundt i byen Nem av Simon Stranger

Bildet er hentet fra tiden.no
Simon Strangers bok Mnem fra 2008 er en historie om en fiktiv by kalt Nem, men også så mye, mye mer.
Rammefortellingen er en forfatter som blir spurt om å komme til Nem for å skrive byens historie.

I den prosessen leder han oss gjennom gater og inn i hus og vi blir fortalt en mengde historier om ulike personer. Dette blir flettet sammen med glimt fra verdenshistorien og vitenskapshistorien. Samtidig er det et mysterium som skal løses: Alle sier at byen ble offisielt åpnet i 1959, men det finnes bevis på at byen ble opprettet i 1954. Hvorfor er det vanskelig å finne tilbake til kildene om dette, hva hendte egentlig i de fem årene som er utvisket av byens historie?

Dette er en bok om en fiktiv by, men også en bok om et utopisk samfunn og idealisme. Om hva som går bra og hva som ikke fungerer.


Flere elever har lånt Mnem på biblioteket og anbefalt den til meg, og jeg kan slutte meg til dem som liker boka. Den er på mange måter en fascinerende roman med alle sine krumspring og små historier, både lærerik og fantasifull på en måte som minner litt om Michael Endes bøker. De femhundrede sidene bør ikke avskrekke noen fra å lese den.

Intervju med forfatteren:
http://www.tiden.no/admin/Forfattermateriell/Q9Z10L0%24_115_intervju%20nrk.wmv