torsdag 12. november 2020

Hello mum av Bernardine Evaristo

 

I denne historien møter vi 14 år gamle Jerome som vokser opp i et fattig nabolag med mye gjengkriminalitet. De ulike gjengene har sine terretorier og det er strenge regler for hvem som kan ferdes hvor og når. Selv om Jerome har en kjærlig mor og forholdsvis gode muligheter for å skape et greit liv utenfor gjengene, blir han dratt mot muligheten til å tjene raske penger og heve egen status i nabolaget. 

Boken er skrevet som et brev fra Jerome til hans mor etter en hendelse som snur opp ned på Jeromes liv og fremtidsutsikter. Boken er på knappe 80 sider, så her får man  rask og effektiv  innsikt i hvordan det er å vokse opp i et røft nabolag.Evaristo, B. (2010). Hello mum: A story of murder and heartbreak. London: Penguin Books.


-Anne Brit-